Bieren

Bier is van alle tijden. Het eerste bier werd duizenden jaren geleden waarschijnlijk gebrouwen in Mesopotamië, het huidige Irak. Sinds de Batavieren op boomstammen de Rijn ons land binnenkwamen, wordt in Nederland bier gebrouwen en gedronken. Met de komst van koffie, thee, wijn en gedistilleerde drank werd bier minder populair, maar nog steeds is bier (op fust of op fles) de meest gedronken alcoholhoudende drank in ons land.

In de vroege Middeleeuwen was het brouwen van bier een huishoudelijke bezigheid, voorbehouden aan vrouwen. Om in hun levensonderhoud te voorzien, brouwden ook kloosterlingen (monniken en nonnen) verschillende bieren. In de tijd van Karel de Grote (rond 800) ontstonden grotere brouwerijen om de hoeveelheden bier te brouwen die nodig waren voor het hof of voor grotere huishoudens. Naast het thuis brouwen kwam ook het zogenaamde koopbrouwen door ambachtslieden in gebruik. Met de koopbrouwer was de commerciële brouwerij geboren.

Omdat de keuze zo groot is hebben we voor u een aantal biermenu’s samengesteld.